TUYỂN DỤNG: CÔNG NHÂN NAM (18 – 45 TUỔI)

CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ 3/2

Tuyển dụng 10 công nhân nam

Địa điểm làm việc :QL1A, Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

Liên hệ Mail: duyenltx@baobi32.com – Mrs. Duyên,

Số điện thoại: 0985284297, hoặc gởi hồ sơ ở Phòng Bảo vệ

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
Pinterest
Bài viết khác
Chúng tôi đang tuyển dung
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 3/2 - DIÊN KHÁNH - KHÁNH HÒA, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Chúng tôi Đang tuyển dụng
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN