Danh mục sản phẩm

Phôi Carton 2 lớp

Cấu tạo gồm 1 mặt ngoài và 1 lớp sóng bất kỳ, tùy vào loại hàng hóa cần đóng gói  và cách thức sắp xếp mà sóng sẽ được thiết kế khác nhau. Loại giấy này được sử dụng chủ yếu để kê lót hàng hóa thay giấy bào.