Giấy carton

Giấy 2 lớp:

Giấy 2 lớp là loại thùng được sản xuất từ các nguyên liệu giấy carton với cấu tạo gồm 1 lớp ngoài và 1 lớp giấy sóng. Lớp sóng giấy carton này có  độ dài hoàn toàn khác nhau và tùy thuộc vào từng mặt hàng mà có sự lựa chọn sóng A, B, E sao cho phù hợp.

Giấy 3 lớp:

Giấy 3 lớp là loại thùng được sản xuất từ các nguyên liệu giấy carton với cấu tạo gồm 2 lớp ngoài và 1 lớp giấy sóng. Lớp sóng giấy carton này có  độ dài hoàn toàn khác nhau và tùy thuộc vào từng mặt hàng mà có sự lựa chọn sóng A, B, E sao cho phù hợp.

Giấy 5 lớp:

Giấy carton 5 lớp là loại giấy được sản xuất với 5 lớp giấy carton, cụ thể là: 2 lớp ngoài giấy carton bề mặt ngoài cùng xen kẽ 2 lớp giấy sóng và 1 lớp giấy carton ở giữa 2 lớp sóng

Giấy 7 lớp:

Thùng carton 7 lớp được thiết kế theo cấu tạo giữa các lớp và sự thiết kế hiện đại đa dạng là: gồm 2 lớp thùng carton phẳng ở ngoài và 5 lớp uốn sóng ở phía bên trong; 5 lớp kết cấu chính bên trong bao gồm 3 lớp sóng và 2 lớp bằng phẳng được xếp xen giữa 3 lớp sóng

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
VK
Pinterest
Bài viết khác
thung-carton-2
Thùng carton
thung-in
Thùng in
vi-ngan
Vĩ ngăn
giay-cuon-1
Giấy cuộn