Liên hệ

Điện thoại: 02583 745418

Email: info@baobi32.com

Chuyên sản xuất kinh doanh:

PX Bao bì: sản xuất thùng carton các loại 

PX Hoa hồng: Giấy xeo

Tel: 84 258 3 745418 - 745789

Hotline: 0903.793232

Bản đồ