Liên hệ

Điện thoại: 02583 745418

Email: info@baobi32.com

Chuyên sản xuất kinh doanh:

PX Bao bì: Thùng bao bì carton, in ấn, chế bản

PX Hoa hồng: Giấy cuộn, bìa cứng các loại

Tel: 84 258 3 745418 - 745789

Fax: 84 258 3 745419

Bản đồ